Giá bạc thị trường hôm nay

Đơn vị Mua Bán
1 Ounce 637,022 639,027
1 Lượng 768,027 770,807
1 Kg 20,480,723 20,554,853
1 Gram 20,481 20,555
đơn vị tính: nghìn đồng(₫)