Lắc Số 8 LBM12

Lắc Khoen Lật LBM11

Lắc Nike LBM10

Lắc Rồng LBM09

Dây Ống Tròn DB015

Ống Trúc DB014

Tia chớp + Ống Gucci DB013

Mắc xích – Ống Kim tiền + Rồng DB012

Dây công + ống Gucci DB12

Dây đuôi phụng DB11

Lắc máy xích kim tiền – LDM08

Lắc máy khoen tròn cắt ca rô – LDM07

Call Now ButtonLiên hệ